Các bạn tải ứng dụng VTC Now hoặc xem trên hệ thống truyền hình VTC Website respect the copyright of the 2018 Asiad on the territory of Vietnam